tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Zero fucks
"Zero Fucks Were Given"
"Zero Fucks Given"
viết bởi CoDRespawns 13 Tháng mười một, 2013