tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
exactly one unit more than shitty.
My day was shitty until my kiddie porn stash was found, now it's fuckshitty
viết bởi Hal Campbell 12 Tháng bảy, 2004