tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
when you accidentally fuck something up.
Oops I fucksidently spilled my beer.
viết bởi magic mel 30 Tháng sáu, 2012