Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
An aggressive male homosexual.
Oh, Chrithtopher! You fudge buccaneer, you!
viết bởi sbo 08 Tháng tư, 2011
8 2