tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An aggressive male homosexual.
Oh, Chrithtopher! You fudge buccaneer, you!
viết bởi sbo 08 Tháng tư, 2011