tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
when talking to/about someone you dislike, similar to 'motherfucker'
FUGGAMUMMA
viết bởi banmaz 29 Tháng năm, 2011