tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
looking shitty, fat and/or ugly
i'm fugged out, give me 20 min to get ready.
viết bởi Laisan 27 Tháng hai, 2005