Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:
 
1.
To be extremely drunk. To retardify yourself with skill.
Dude! We are getting Fuggelfied tonight!
viết bởi Duhawk18 05 Tháng một, 2005
0 0