tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the "f" word said nicely
Fuggerfraggot!!! I forgot to do my job.
viết bởi me 27 Tháng mười, 2003