Top Definition
also sometimes pronounced fuckhead or fuggggggghead, this word usually pertains to someone who:
1. does stupid things
2. acts like an asshole
3. owns a ford taurus
pretty much anyone qualifies as a fugghead
"What a fugghead."
" Uh, you're a fugghead."
"Look at that fugghead."
"FUGGGGGGGGHEAD!"
#fughead #fuckhead #fuggggghead #fuck head #fugg head
viết bởi fughead 19 Tháng một, 2009
5 Words related to fugghead
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×