tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
A person who ruins people's day with your extreme ugliness .
Noah is a fuggler nucker !
viết bởi Xiomara Santospieve 11 Tháng mười, 2013