Top Definition
A phonetic writing of the words 'fuck you'. Is sometimes used in online forums as a method to bypass profanity filters.
Person 1: Dude, I slept with your mom
Person 2: Hey, fuh que man
viết bởi person23132 25 Tháng mười, 2009
A fun variation of Fuck You!
"Fuhque! Im gonna take my hat and go get hie}."
viết bởi hollistercoiner 06 Tháng hai, 2004
something you want to do your eye candy. This however doesn't mean an insult also. It's just sex.
Dave, I want to fuh que
viết bởi ter 20 Tháng tư, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×