tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Forget About It.
LL Cool J
viết bởi Diego 05 Tháng mười, 2003