tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
it means who means.
yawheh said, "fuhiguwida be with you"
viết bởi Yawheh 13 Tháng mười, 2003