tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
polite way of saying fuck you in front of your parents
dad: son, wipe my ass..
son: fukushinaka
viết bởi FREEK 05 Tháng một, 2005