tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Very large endowment of the chest.
Here's to breast augmentation surgery, and the full balcony that I got from it!
viết bởi Nora O'Shaughnessy 12 Tháng chín, 2005