tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when you have reached the top and can't possibly get anything that would further enhance the experience.
shut up carl, you haven't reached the full experience...
viết bởi rillzzor 11 Tháng sáu, 2010