tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
fucking a teddy bear
My god she snogged his ass good.
viết bởi u know who i am 13 Tháng tư, 2003