tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
something that is beyond good, better than good.
:'hey man that was FULL GOOD!'
viết bởi youdontknowme:) 21 Tháng tám, 2008

Words related to full good

full full bad good mad ross