tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A full stock is a fully erect penis. Therefore making a half stock, a half erected penis.
She gave me a Full Stock!
viết bởi globalman 06 Tháng năm, 2008

Words related to full stock

boner cock dick erect penis