tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
adj. having a high capacity of doucheness at all times
i am a fulldouche because i dont stop being a douche
viết bởi levi parker 29 Tháng tám, 2007