tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
vodka and Monster energy drink
me "damn fun mix taste soo good"
you "yeah bro its the OG four loko"
viết bởi nomnomnomnomnomnomnomnomn 18 Tháng tám, 2011