tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Semen, jizz, jism, spunk
You wanna eat some fun goo tonight?
viết bởi Amy 20 Tháng một, 2005