tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
n. A fucking queer, in blotched oriental speech. Sometimes coined by southern lawmen.
Well aren't you just a fung quer.
viết bởi Ramsay 23 Tháng năm, 2004