tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
FUCK YOU in italian. most commonly used by Staten Islanders
eighh FUNGOOL! , i'm Joe D. !
viết bởi joe deeee 08 Tháng mười một, 2007