tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Abbreviation for 'Fuck you nigger'
- "You're a fag."
- "Fungr."
viết bởi woopwoopwop 14 Tháng chín, 2008

Words related to fungr

fag fuck fun nigger