tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Fucking hungry! haven't eaten in years
im very fungulicous to day
viết bởi jardeath 14 Tháng mười, 2002
 
2.
Tasty mushrooms.
These shiitake are fungulicious
viết bởi Big Simes 22 Tháng một, 2003