Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Fucking hungry! haven't eaten in years
im very fungulicous to day
viết bởi jardeath 14 Tháng mười, 2002
3 3
 
2.
Tasty mushrooms.
These shiitake are fungulicious
viết bởi Big Simes 22 Tháng một, 2003
1 3