tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Someone who jams funk on his bass. See Miles.
Check out that funky shit
That guys a funksta!
viết bởi Miles 27 Tháng năm, 2003

Words related to funksta

miles