Top Definition
Funktabulous is an exclamation of joy, much like funktastic, only on a higher plane...
<Being told a tale of great joy>
"that's funktabulous!"
<Listening to an amazing song>
"This song rocks like a quarry! It's funktabulous!"
viết bởi Plunky 10 Tháng năm, 2005
That is when someone's breath is harsh and/or B.O. makes you cry.
That boy tried to talk to me and his breath was funktabulous!

That nigga at the party, his breath and his arm pits was funktabulous.
viết bởi TET 19 Tháng mười hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×