tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Being fun, funlike, funish, and funness, all at the same time.
That was funlikeishness, I guess
viết bởi TheButcherRIP 25 Tháng một, 2011