tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
People with alot of hair on the back of their necks.
See all that hair on the back of that guy's neck, that is what we call a fur-necki.
viết bởi Jaux T. Pose' 09 Tháng mười một, 2006