tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Just another was to say "fuck".
What the furck!
viết bởi ihavebubblegumupmynose 07 Tháng mười hai, 2008

Words related to furck

fruck fuck fucked fucker fucking