tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a hairy pussy
man rachel has a fur burger
viết bởi jono 07 Tháng chín, 2003
 
2.
A vagina that has not been trimmed of pubic hair in years. Popular in the late 1960's and early 1970's.
I ate her furrburger last night, and I woke up coughing up hairballs.
viết bởi bam! 24 Tháng mười, 2003