tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
It's the way a total dipshit pronounces "frustration." Asshole dipshits.
I am a total dipshit assbag and it causes lots of fustration to everyone I be knowing.
viết bởi Mrs. TotallyFuckingFRUSTRATED 14 Tháng ba, 2014