tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
transexuals dipicted in anime or manga (or doujin)
I saw this futaba on 4chan
viết bởi Grant Siegel 18 Tháng ba, 2005