tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Latin for the verb: to fuck
VAE!! VOLO ILLA PULCHRA FUTARE!!

"damn!! I want to bed that hot girl!!''
viết bởi MirValeriaPoplicola 03 Tháng chín, 2009