tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Fiancee.
BOB: Are you and Sheila getting married?

JOHN: Hell yeah, she's my future ex-wife Bro!
viết bởi Mike Comanche 04 Tháng ba, 2009