tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A cute, fat, fuzzy tummy!
A cute fuzzikins!
viết bởi ChickenandWafflez 31 Tháng bảy, 2011