tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
having an extreamly hairy ass. To the extent that you can not even sit down.
Oh crap I need to shave, I got massive fuzzle butt!
viết bởi Kevin 14 Tháng tư, 2003