tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Fucked.
Shit man, I'm pretty fuzzled.
viết bởi Diego 28 Tháng chín, 2003
 
2.
Another word for getting drunk,high,or stoned.
me and my crew go fuzzled last night
viết bởi jydneyy 04 Tháng mười, 2010
 
3.
when a guy named brandon is speechless cus his girlfriend (abby) is freakin amazing
viết bởi bfman 06 Tháng năm, 2010