Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
ghaw is an abbreviation of "Go Hump a Window"
Infuriated, Sally told John to ghaw
viết bởi Stephen Siu 14 Tháng tư, 2007
6 11

Words related to ghaw:

cock gsac hump suck your mom