tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
make someone suffer a serious amount of physical pain. literally translated as ''take blood from one's ass''.
tek yapacağı adamın götünden kan almak.
viết bởi blasphemy 22 Tháng mười, 2013