tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
göt = ass
hence, götmaster = one who has mastered the göt
Timmy has truely mastered the göt, he is the götmaster
viết bởi cubon 30 Tháng bảy, 2005

Words related to götmaster

göt