Top Definition
very cool
Gabs is very cool
viết bởi jtinadog 30 Tháng mười, 2003
gab
1.Sweet and pretty
2.Mad Chill(GG)
3.Wears Glasses
1.Check out that gab walking down the hall with those spectacles.
viết bởi Katy Luke 11 Tháng hai, 2005
GAB
Ghetto Ass Bitch.
Serena Williams is such a GAB. (especially at the 2011 US Open finals)
viết bởi entp 11 Tháng chín, 2011
GAB
Meaning "gangster as bollocks," used to define something that is so gangster it hurts.
Man 1: Check my new shiny STAY BRUT-AL shirt!

Man 2: Oh mate thats GAB.

Man 1: What does GAB mean?

Man 2: stfu.
viết bởi gangstar as bollocks. 24 Tháng mười một, 2009
Glowing Aura of Beautification

"Look at him, how he struts his stuff...what a G.A.B."
viết bởi sunshinegiraffe 11 Tháng một, 2009
Grimey Ass Bastard
Jason, I would've never trusted you on maths class if I knew you were such a G-A-B
viết bởi Unknown Rapper 22 Tháng mười, 2009
G.A.B. stands for Gansta Ass Bitches! Gangsta for the thug in them. Ass for the big asses we got. and Bithes because at times we can be straight up bitches!
"Hey yall, there go G.A.B., look at they fine asses!"
viết bởi Spookalicious Love 22 Tháng sáu, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×