tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A sloth like monkey creature that's part ogre.
Look at the mustard stain on the gabzon's shirt.
viết bởi Russ 28 Tháng tư, 2004