tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Chaldean for "bitch"
Bro, you're such a gachbah!
viết bởi Gachbah! 15 Tháng mười, 2006