Top Definition
nasty, horrible, disgusting
urgh, i had to open the window, cuz the car smelt gacky as fuck
#nasty #gout #minging #rough #gack #gackie
viết bởi mikepacker88 14 Tháng mười, 2007
something that makes you gack, often yucky
the food was gacky.
#yucky #icky #bla #gross #gack
viết bởi Pookett 18 Tháng năm, 2007
a nickname for someone that does meth. from the word "gacked"
hey gacky, are you gacked ouy today?
#gacked #on one #gackaholic #gackula #gackaddict
viết bởi S. 22nd street 18 Tháng mười, 2006
uncoordinated, unco, sloppy, as in when running.

also used to describe something that is gack-like, gooey, sloppy.
hey man, i suck at running. i'm so gacky.

ew that's gacky!
#unco #sloppy #gooey #gakky #gack
viết bởi mez05 19 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×