Top Definition
nasty, horrible, disgusting
urgh, i had to open the window, cuz the car smelt gacky as fuck
viết bởi mikepacker88 14 Tháng mười, 2007
a nickname for someone that does meth. from the word "gacked"
hey gacky, are you gacked ouy today?
viết bởi S. 22nd street 18 Tháng mười, 2006
uncoordinated, unco, sloppy, as in when running.

also used to describe something that is gack-like, gooey, sloppy.
hey man, i suck at running. i'm so gacky.

ew that's gacky!
viết bởi mez05 19 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×