tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
1. Something extremely cool 2. Relating to something tight
1.That car is gaddish 2. The poon is so gaddish
viết bởi Aaron Woodruff 13 Tháng mười hai, 2006