Top Definition
Gaggy
Something that induces vomiting by seeing,smelling or by tasting;eg,foul odor,bad dress code
(insult),bad dish(food)/eatables.
1)'Alex can't stand the fish market.He gets gaggy just by its stench.'
2)'Look at Ally.She thinks her dress is cool but its real gaggy to me.'
#pukey #upchucky #spewy #burpy #barfy
viết bởi Ben janger 12 Tháng tư, 2006
The pretend act throwing up in your mouth.
The thought of pork gives me the gaggies.
#puke #gross #gag #vomit #disgusting
viết bởi alynne09 15 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×