Top Definition
Gaggy
Something that induces vomiting by seeing,smelling or by tasting;eg,foul odor,bad dress code
(insult),bad dish(food)/eatables.
1)'Alex can't stand the fish market.He gets gaggy just by its stench.'
2)'Look at Ally.She thinks her dress is cool but its real gaggy to me.'
viết bởi Ben janger 12 Tháng tư, 2006
The pretend act throwing up in your mouth.
The thought of pork gives me the gaggies.
viết bởi alynne09 15 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×