tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
alcohol intoxicated, drunk
If you really want to get galvanized, drink something other than cheap beer.
viết bởi The Return of Light Joker 13 Tháng tư, 2010