tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
the private parts of a guy fun for kicking.
"she got me...right in the garden of good and evil"
viết bởi Nate 20 Tháng ba, 2004